شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1392

آثار ثبتی تاریخی سوادکوه برگرفته از سایت lindi.ir

نوشته شده توسط امیرلیندی در ساعت 05:47 ب.ظ

نام اثر 

قدمت 

نشانی اثر 

پل راه آهن سرتپه پهلوی اول بخش شیرگاه - محله سرتپه 
پل راه آهن سرخ آباد پهلوی اول بخش مرکزی -روستای سرخ آباد 
پل بالو صفویه شیرگاه - محله سرتپه شیرگاه 
قلعه رواتسر قرن 6 و 7 هـ .ق بخش مرکزی روستای رواتسر 
قلعه کسیلیان قرن 6 و 7 هـ .ق بخش مرکزی  _ روستای سرخ کلا 
پل 227-تیر17 پهلوی اول بخش مرکزی -حوالی شور آب 
پل 247-تیر7سوادکوه پهلوی اول حد فاصل ایستگاه ورسک - پاسگاه انتظامی ورسک 
پل راه آهن اوریم پهلوی اول بخش مرکزی - روستای اوریم 
پل دروازه چشمه پهلوی اول بخش مرکزی -روستای شورآب 
پل 312-تیر2 پهلوی اول بخش شیرگاه - محله سرتپه 
پل 235- تیر1 پهلوی اول بخش مرکزی -نزدیک روستای ورسک 
پل راه آهن دوگل پهلوی اول بخش مرکزی -روستای دوگل 
پل 276-تیر4 پهلوی اول حد فاصل ایستگاههای راه آهن سوادکوه 
پل کوچک راه آهن پهلوی اول بخش مرکزی -روستای ورسک 
پل 268-تیر16 پهلوی اول حد فاصل ایستگاههای دو آب و سرخ آباد 
پل راه آهن 230-تیر 8 پهلوی اول حد فاصل راه آهن دوگل و ورسک 
پل 257-تیر10 پهلوی اول حد فاصل ایستگاههای سوادکوه - و سرخ آباد 
پل راه آهن کیلومتر 233 جنب 6 تیر پهلوی اول حد فاصل ایستگاههای راه آهن دوگل و ورسک 
پل 230 - تیر 2 پهلوی اول بین ایستگاههای راه آهن دوگل و ورسک 
پل 254 پهلوی اول دهستان راستوپی - ک م 254 راه آهن شمال 
پل راه آهن کیلومتر 231 پهلوی اول دهستان راستوپی - روستای ورسک 
پل 267 - تیر 4 پهلوی اول حد فاصل ایستگاههای راه آهن سوادکوه 
پل 234 - تیر9 پهلوی اول دهستان راستوپی - ک م 234 راه آهن شمال 
پل  234- جنب تیر1 پهلوی اول دهستان راستوپی - ک م 234 راه آهن شمال 
بنای ایستگاه راه آهن سوادکوه پهلوی اول بخش مرکزی - روستای دوآب 
پل راه آهن 268 پهلوی اول دهستان راستوپی - ک م 268 راه آهن شمال 
پل 278 پهلوی اول بخش مرکزی - ک م 278 راه آهن شمال 
پل راه آهن ک م 234 پهلوی اول روستای ورسک - ک م 234 راه آهن شمال 
پل راه آهن ک م 262 پهلوی اول روستای دوآب - ک م 262 راه آهن شمال 
ترانشه ک م 266 پهلوی اول دهستان راستوپی - ک م 266 راه آهن شمال 
بنای ایستگاه راه آهن دوگل پهلوی اول بخش مرکزی _ روستای دوگل 
پل 229 پهلوی اول روستای شورآب - ک م 229 راه آهن شمال 
پل  233 - جنب تیر پهلوی اول روستای ورسک - ک م 233 راه آهن شمال 
بنای ایستگاه سرخ آباد پهلوی اول بخش مرکزی - روستای سرخ آباد 
پل 238 - تیر 10 پهلوی اول روستای ورسک - ک م 238 راه آهن شمال 
بنای ایستگاه راه آهن ورسک پهلوی اول بخش مرکزی - روستای دوگل 
قلعه چهل در قرن 6 و 7 هـ .ق بخش مرکزی -روستای ورسک 
غار اسپهبد خورشید پیش از اسلام سه راهی سوادکوه به فیروز کوه -جاده خطیر کوه 
کلیسای سرخ آباد پهلوی اول روستای سرخ آباد 
محله  قدیمی  آلاشت پهلوی قریه آلاشت 
برج لاجیم قرن 5 هـ .ق روستای لاجیم 
کاروانسرای  گدوک صفویه 250متری جاده اصلی سوادکوه به فیروزکوه 
پل  ورسک پهلوی روستای ورسک 
پل  سنگی  شاهپور صفویه-پهلوی بفاصله 9کیلومتری جنوب شیرگاه 
پل  شیرگاه صفوی شهرشیرگاه 
امامزاده شاهبالو زاهد قرن 10 هـ .ق روستای دهمیان 
قلعه کنگلو اسلامی بفاصله 30کیلومتری جنوب شرقی دوآب 
برج دیده بانی شروین باوند ساسانی - اسلامی بخش مرکزی -روستای باغ سرخ آباد 
بنای ایستگاه راه آهن گدوک پهلوی اول بخش مرکزی - روستای گدوک 
پل سفید صفوی داخل شهر 
سقانفار رئیس کلا قاجاریه بخش شیرگاه- دهستان لفور- روستای رئیس کلا 
سقانفار گشنیان قاجاریه بخش مرکزی دهستان لفور روستای گشنیان 
بنای امامزاده سید شریف قاجاریه بخش مرکزی- روستای چرات 
پل اوریم صفویه بخش مرکزی روستای اوریم 
امامزاده امافت 9و8 روستای امافت