+ تصاویری از روستای اوریم سوادکوه برگرفته از سایت lindi.ir
+ عکسهایی از روستای لیند سوادکوه برگرفته از سایت lindi.ir
+ پل شاپور سوادکوه برگرفته از سایت lindi.ir
+ امامزاده ابوطالب سوادکوه برگرفته از سایت lindi.ir
+ شجره نامه قسمت پایین سره روستای لیند برگرفته از سایت lindi.ir
+ غار اسپهبد خورشید سوادکوه-نوروز92 برگرفته از سایت lindi.ir
+ پل دوآب (پل کلانتری) سوادکوه - نوروز92 برگرفته از سایت lindi.ir
+ روستای لله بند سوادکوه - نوروز 92 برگرفته از سایت lindi.ir
+ روستای دهخدای دوآب سوادکوه - نوروز92 برگرفته از سایت lindi.ir
+ روستای بالادوآب سوادکوه-نوروز92 برگرفته از سایت lindi.ir